"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ekstrem Riskler 2019

Thinking Ahead Enstitünün hazırladığı Dünyayı etkileme olasılığı olan 30 risk, rapor olarak yayınlandı. Bu risklerin çoğuna vakıfız diyeceksiniz (asıl risk de biraz burada)…

Rapordaki ilk 15 risk;

 1. Küresel Isınma, (Dünyadaki ısının yaşama izin vermeyecek veya kurulmuş olan sosyal sistemin işlenmeyecek seviyede eklenmesi),
 2. Dünya Ticaretinin Çökmesi (Devletler arası ticaretin çökmesi, dolayısıyla devletlerin ve sosyal sisteminde çökmesi)
 3. Siber Savaş (Devletlerin siber uzayı kullanarak önemli altyapılara saldırılara düzenlerek devlet ekonomilerinin çökmesine neden olması ve sosyal sistemin çökmesi)
 4. Gıda/Su/Enerji Krizi
 5. Döviz krizi (Devlet para değerlerinin ani değişiklikler göstermesi nedeniyle kurların kullanılamayacak/güvensiz seviyeye gelmesi)
 6. Bunalım (Üretimde ciddi düşüşleri olması ve tüm devletlerin, sosyal sistemlerin işlevini yitirmesi)
 7. Altyapı arızası (Sosyal sistem için birinci dereceden gerekli olan altyapıların çökmesi)
 8. Bankacılık krizi (Likidite bulunulması veya paraya olan güvenin azalması nedeniyle bankacılık sisteminin çökmesi)
 9. Borç krizi (Büyük bir ülkenin borçlarını ödeyemecek duruma gelmesi)
 10. Ekonomik durgunluk (Ekonomide büyümenin yavaşlaması, durması),
 11. Biyoçeşitliliğinin çöküşü ( Biyoçeşitliliğin azalması nedeniyle, sosyal sistem ile ilişkili canlıların da eklenmesi, besin zincirinin kırılması, hastalıkların artması ve ilişkili kaynakların tükenmesi)
 12. Sağlık gelişmelerinin sistemi negatif etkilenmesi (Sağlık tedavi ve uygulamalarının İnsan akıl sağlığını ve genel sağlığını etkileyen negatif etikler oluşması ve bu etkilerin düzeltilememesi)
 13. Nükleer Kirlenme (Nükleer bir felaketin yüksek radyoaktiviteye sebebiyet vermesi),
 14. Kağıt paranın terk edilmesi (Devletler tarafından basılan paralara olan güvenin kaybolması ve paranın kullanılmaması sonucu dünya ekonomisinin çökmesi),
 15. Uzun yaşam riski (Beklenen yaşam süresinin uzaması nedeniyle sosyal destek sistemlerinin çökmesi)

RİSKLER VE RİSK PUANLAMA YAKLAŞIM ÖRNEĞİ

 1. Anarşi > Gerçekleşme ihtimali (20 yılda bir) > Olasılık (Orta) > Etki (Dayanılır) > Etki Kapsam (Yerel)
 2. Dünya Ticaretinin Çökmesi (10 yılda bir) > Olasılık (Orta) > Etki (Dayanılır) > Etki Kapsam (Dünya)
 3. Politik aşırıcılık (20 yılda bir) > Olasılık (20 yılda bir) > Etki (Ezici) > Etki Kapsam (Yerel)
 4. Terörizm (20 yılda bir) > Olasılık (Orta) > Etki (Dayanılır) > Etki Kapsam (Yerel)
 5. III. Dünya Savaşı (100 yılda bir) > Olasılık (Orta) > Etki (Ezici) > Etki Kapsam (Küresel)
 6. Bankacılık Krizi (20 yılda bir) > Olasılık (Düşük) > Etki (Dayanılır) Etki Kapsam (Yerel)

Rapor gayet öz ve anlaşılır. Risklerin karşılığındaki kontrollerin, “kontrol sorumluluğu” devletler seviyesinde başlıyor.

Kaynak;

STANDART REFERANS: ISO 27001:2017

Madde 4.1
Madde 4.2
Madde 4.3
Madde 6.1.1
Madde 8.1