:: SCADA ve ICS Sistemlerini hedefleyen yeni zararlı Havex…

Güvenlik araştırmacıları Stuxnet zararlı yazılımının yeni bir versiyon olan Havex’i tespit ettiler. Havex’in hedefi enerji sektörü: Havex Hidroelektrik barajlarını kapatabilecek, Nükleer santralleri aşırı yükleyecek ve ülkelerin enerji dağıtım şebekelerini devredışı bırakabilecek SCADA ve ICS’leri hedeflemekte. F-Secure firmasına göre Havex (Backdoor:W32/Havex.A) Avrupa’daki endüstriyel sistem ve makinalardan veri...

Read More